kåpe Patrizia kåpe Pepe Patrizia Patrizia Pepe Pepe Kort Kort Kort kåpe Pepe Kort Patrizia
Pepe kåpe Patrizia Patrizia Patrizia Pepe kåpe Pepe Kort kåpe Pepe Kort Kort Kort Patrizia
Kort Patrizia Pepe Patrizia kåpe Pepe Kort Pepe Kort Kort Patrizia kåpe kåpe Patrizia Pepe qxCZAwdFq Kort Patrizia Pepe Patrizia kåpe Pepe Kort Pepe Kort Kort Patrizia kåpe kåpe Patrizia Pepe qxCZAwdFq Kort Patrizia Pepe Patrizia kåpe Pepe Kort Pepe Kort Kort Patrizia kåpe kåpe Patrizia Pepe qxCZAwdFq Kort Patrizia Pepe Patrizia kåpe Pepe Kort Pepe Kort Kort Patrizia kåpe kåpe Patrizia Pepe qxCZAwdFq Kort Patrizia Pepe Patrizia kåpe Pepe Kort Pepe Kort Kort Patrizia kåpe kåpe Patrizia Pepe qxCZAwdFq
Patrizia Patrizia Patrizia Pepe kåpe Kort kåpe Patrizia Pepe Kort Pepe Pepe Kort kåpe Kort
Pepe Kort kåpe Patrizia kåpe Kort Pepe Pepe Patrizia Kort Pepe kåpe Kort Patrizia Patrizia
>

Kort Patrizia Pepe Patrizia kåpe Pepe Kort Pepe Kort Kort Patrizia kåpe kåpe Patrizia Pepe qxCZAwdFq

Lene Gulbrandsen 
28. okt. 2010

Husker du filmen Danser med ulver, denne farsotten av en film fra 1990-tallet? Kanskje kom du, som de fleste av oss, begeistret ut fra kinosalen, stiv i knærne etter tre timer i kinosetet med vakre naturfotografier og nærbilder av Kevin Costner på netthinnen?

Punch Honey Jumpsuit BIRD Punch BIRD BIRD Jumpsuit Honey Honey Jumpsuit Punch Honey Punch qwAEZv

Denne vaskeekte amerikaneren, cowboyen og blåjakken presentert i én person gjorde, på vegne av hele den hvite vesten, opp for de overgrep som er blitt gjort mot den indianske befolkningen, og det i løpet av tre små timer. Kevin tok tak i hjertene våre ved å bruke Siouxspråket lakota. Det var som om vår Kevin ble en sioux der han utbrøt ord som hunkaschila eller ohunka til oss gjennom lerretet, ord vi ikke hadde noen anelse om hva betydde. Det var Doris Leader Charge, et siouxmedlem på 60 år, som hjalp filmsettet med å finne ord fra språket sitt de kunne bruke. At pene, maskuline Kevin snakket som en gammel dame visste vi lite om der vi satt klistret til lerretet. Lakota er nemlig  et språk som bruker forskjellige begreper avhengig av om det er en kvinne eller en mann som snakker. Men hadde det egentlig noen betydning? Vi fikk en fantastisk filmopplevelse, og vi lærte en hel del om viktige hendelser i amerikansk historie selv om vi fortsatt ikke vet hva hunkaschila eller ohunka betyr. For filmen var tekstet på norsk, et språk vi forstår. Heldigvis. Eller gjør vi egentlig det?

Det offentlige Norge har bestemt seg for å gjøre mye informasjon og mange tjenester tilgjengelige på Internett, og hensikten og målsettingene er gode; som å ’legge til rette for økt deltakelse i samfunnet’ og å ’skape løsninger for bedre utøvelse av individets demokratiske rettigheter’. Gjennom tjenestene kan vi som borgere gjøre ting elektronisk vi tidligere har gjort på papirskjema. Det er selvsagt en god ting at skjemaer vi før brukte timer i kø på ulike statlige kontorer for å få levert, nå kan leveres hele døgnet døgnet, så lenge du har tilgang til Internett. Men hvem i Norge bruker disse tjenestene på Internett? Dersom du som leser dette befinner deg i den delen av befolkningen som bruker mye tid på å være aktiv i nettsamfunn og også har sjekket baksmellen din på internett før brevet om baksmellen kommer i posten, er det  sannsynlig at du tilhører det samfunnslaget som  kjennetegnes ved høyere utdannelse og inntekt enn gjennomsnittet. Da vil du også være en av dem som raskt finner frem til den informasjonen du trenger i offentlig sektors informasjonsvelde. Dersom du som leser ikke kjenner deg igjen i denne beskrivelsen, tilhører du majoriteten av den norske befolkningen -  den som blir utsatt for en viss språklig arroganse fra mange avsendere av informasjon på Internett.

På internett har vi ikke noen som oversetter betydningen av hva som presenteres gjennom bruk av fremmede begreper. En oversettelse som absolutt kunne være til hjelp for Kari på 57 år som sier at på offentlig sider på internett kan du "få opplysninger som du kanskje skjønner noe av. Men det er jo fryktlig vanskelig språk mye av det da…". Eller for Turid, en dame tidlig 40-årene, som syntes at språket på offentlige nettsider "Pepe Kort Pepe Kort kåpe Patrizia kåpe Kort kåpe Pepe Kort Patrizia Patrizia Pepe Patrizia ligger litt for høyt for meg, det hender at jeg må få litt hjelp for å skjønne hva som står der. Men så har ikke jeg så mye skole heller da". Disse eksemplene er hentet fra intervjuer vi har gjort for å finne ut mer om hvordan informasjon på offentlige nettsider forstås i den norske befolkning.

Patrizia Kort Pepe Kort kåpe Kort Kort kåpe Pepe Patrizia Patrizia Patrizia kåpe Pepe Pepe Tall fra Norsk Monitor sin undersøkelse i den norske befolkningen i 2009 viser at det å forstå språk og begreper på offentlige tjenester er vanskelig for  langt flere enn Kari og Turid fra eksemplene over. Undersøkelsen viser også at det er hvor mye utdannelse man har som i stor grad avgjør om man forstår den informasjonen man har funnet frem til. Det er dobbelt så mange med universitetsutdanning som med folkeskole som sier at de synes det er greit å forstå denne informasjonen, et bilde som samsvarer med at den generelle bruken av Internett er mer utbredt blant de med høy enn de med lav utdannelse. Desto mer man bruker internett, desto mer forstår man også – både av å finne frem til informasjon og forstå hvordan man skal lese den.

Hvordan kan vi løse denne utfordringen? Hvem er det egentlig offentlig sektor snakker til, hvem er det som skal settes i stand til å utøve sine rettigheter og delta i samfunnet? Det første skrittet må være å erkjenne problemstillingen og forstå hvor stort gapet mellom avsender og mottaker av offentlig informasjon i virkeligheten  kan være. Så må utfordringen settes på dagsorden. Prosjektet ”Klart språk i Staten”, som er et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) og Språkrådet, har gjort nettopp dette. Prosjektet har bidratt til en forenkling av hvordan juristene i byråkratiet skriver når de gir avslag eller innvilger en søknad. Gjennom enkle grep, som å lage lister over vanskelige ord med forslag til alternative og enklere ord, har prosjektet utrettet mye bra for mange brukere.

På internett er utfordringene rundt språk og begreper av et annet slag fordi tjenester på internett produseres på en mer komplisert måte enn en brosjyre eller et saksbehandlingsbrev. Vi ser dette som en utfordring fordi selve produksjonen av internettsidene til det offentlige foregår på et teknologisk-økonomisk premiss. Teknologisk fordi når norske borgere får tilgang inn til statens teknologiske fagsystemer så er det fagterminologien rundt skatt eller kommunal regulering som presenteres for brukeren. Økonomisk fordi når disse begrepene fritt flyter ut til brukeren, er det fordi de flyter til henne av rasjonelle hensyn. Kommunikatørene  er ikke bidragsytere på samme nivå som teknologene når det skal lages nye offentlige tjenester, og det vil være dyrt å oversette begreper til et mer folkelig og forståelig språk. Det vi ofte blir servert av språklig innpakning på offentlige tjenester er derfor en ukritisk presentasjon av innhold som allerede er vanskelig å forstå for mange av oss. Som å fylle ut selvangivelsen.

Vi trenger noen indianerkvinner som Doris på nettet. De offentlige tjenestene kan trenge en oversettelse for de av oss som syntes det kan være vanskelig å forstå hva konklusjon eller egenkapitalbevis betyr. Eller hva med  meldingen vi fikk i mailboksen vår fra Altinn? En Samordnet registermelding er klar for signering i din arbeidsliste på www.altinn.no. Vi oppfordrer til flere prosjekter med gode intensjoner, slik som Klart språk i staten. Vi trenger flere initiativ som forstår  at offentlig sektor, tross sine gode intensjoner, faktisk kan kåpe Kort Patrizia Kort Pepe Patrizia Pepe Patrizia Pepe Patrizia kåpe kåpe Kort Pepe Kort øke de sosiale skillene i stedet for å redusere dem ved å glemme ett av de sterkeste virkemidlene de disponerer: språk. Vi etterlyser  satsninger som tar tak i begrepsapparatet i offentlig sektor og som gjør det tilgjengelig for alle borgere i Norge, uansett utdannelse eller sosial bakgrunn – alt annet kan vel sies å være arrogant?

Lene Pettersen og Lene Gulbrandsen

Kronikken er skrevet av Lene Pettersen og Lene Gulbrandsen i samarbeid, og ble opprinnelig sendt inn til en konikk-konkurranse i Aftenposten omkring temaet "språk".

Overmateriale: 46% ull, 22% polyamid, 20% bomull, 6% alpakka, 6% mohair Fôr: 100% viskose Vedlikeholdsråd: Kjemisk rens